Sofa gia đình SF69-3 Hòa Phát

Thông số bộ sofa SF69-3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
239 cm 184 cm 90 – 106 cm
Danh mục:
.
.
.
.