Ghế Hòa Phát SG908 dành cho giám đốc – Bán không lợi nhuận

Thông số ghế giám đốc SG908
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
64 cm 74 cm 113 – 121 cm
Danh mục:
.
.
.
.