Ghế công thái học A093 – Bảo vệ sức khỏe dài lâu của bạn

Thông số kĩ thuật ghế A093
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
69 cm 70 cm 109 – 119 cm
Danh mục:
.
.
.
.