Ghế lãnh đạo TQ39 Hòa Phát – Thiết kế đẳng cấp dành cho sếp

Thông số ghế giám đốc TQ39
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
75 cm 85 – 114 cm 121 – 126.5 cm
Danh mục:
.
.
.
.