Ghế lưới lãnh đạo GL333M | Ghế làm việc lưng cao, ngã sau

Thông số ghế lưới lãnh đạo GL333
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
60 cm 66 – 166 cm 119 – 125 cm
Danh mục:
.
.
.
.