Ghế lưới lãnh đạo GL336 | Lưng cao, ngả hãm nhiều góc độ

Bảng thông số kĩ thuật ghế GL336
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
Chân mạ Cr-Ni 62cm 57-149cm 119-127cm
Chân mạ 62cm 57-149cm 119-129cm
Danh mục:
.
.
.
.