Ghế Lưới Nhân Viên GL112 | Chính hãng, không đâu rẻ hơn

Thông số ghế lưới nhân viên GL112
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao ( tăng / giảm )
60cm 58.5cm 97.5 – 110cm
Danh mục:
.
.
.
.