Ghế lưới lãnh đạo GL332

Thông số ghế lưới lãnh đạo GL332
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
65.5 cm 61 – 90 cm 118 – 126 cm
Danh mục:
.
.
.
.