Ghế lưới GL334 | Mẫu ghế làm việc ôm lưng cực đỉnh – Giá tốt

Thông số ghế lưới lãnh đạo GL334
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
64 cm 61 – 158 cm 124 – 132 cm
Danh mục:
.
.
.
.