Ghế trưởng phòng SG1425 Hòa Phát lưng trung

Thông số ghế trưởng phòng SG1425
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao ( tăng / giảm )
59cm 59cm 95.5 – 108cm
.
.
.
.