Ghế nhân viên 4006 – Kích cỡ tiêu chuẩn – Chính hãng giá tốt

Thông số  ghế nhân viên 4006
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
58 cm 60 cm 89 – 100 cm
Danh mục:
.
.
.
.