Ghế giám đốc TQ38 Hòa Phát – Ghế cao cấp, Giá thấp thấp

Thông số ghế lãnh đạo TQ38
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
67 cm 74.5 – 103 cm 118 – 126 cm
Danh mục:
.
.
.
.