Ghế lãnh đạo TQ02 Hòa Phát cao cấp – Freeship TP.HCM

Thông số ghế giám đốc Hòa Phát TQ02
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
67cm 71cm 104.5 – 110cm
Danh mục:
.
.
.
.