Ghế chân xoay lưới Hòa Phát GL101B | Giá siêu thực, siêu hời

Thông số ghế lưới nhân viên GL101B
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
59 cm 54 cm 92.5 – 105 cm
Danh mục:
.
.
.
.