Ghế lưới xếp hội thảo GL424B | Có bàn viết gấp gọn, tiện dụng

Thông số ghế GL424B
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
64cm 55.5 – 83cm 82cm
Danh mục:
.
.
.
.