Ghế họp cao cấp GH20 – Đẳng cấp phòng họp chuyên nghiệp

Thông số ghế phòng họp GH20
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
72 cm 79.5 – 94 cm 115 cm
Danh mục:
.
.
.
.