Ghế lưới lưng cao GL331 – Siêu phẩm chất lượng – Giá lại tốt

Thông số ghế lưới GL331
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
64 cm 68 cm 117 – 125 cm
Danh mục:
.
.
.
.