Ghế trưởng phòng A858-2 | Ghế làm việc hiện đại cho quản lý

Thông số kĩ thuật ghế A858-2
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
60 cm 70 cm 112 – 122 cm
Danh mục:
.
.
.
.