Ghế trưởng phòng A3903 | Ghế làm việc văn phòng cao cấp

Thông số kĩ thuật ghế A3903
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao 
65 cm 68 cm 117 – 127 cm
Danh mục:
.
.
.
.