Ghế Nhân Viên Hòa Phát SG550 Có Tay

Thông số ghế nhân viên Hòa Phát SG550
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao (tăng/giảm)
56cm 54cm 90 – 102.5cm
.
.
.
.